Drogi Kliencie,

Od zawsze dbamy o ochronę Twojej prywatności i stale podnosimystandardy zabezpieczeń danych osobowych w naszym systemie. Od 25 majazacznie obowiązywać unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(określane jako „RODO” lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dlatego wprowadziliśmy istotne zmiany w naszej Polityce Prywatności.Jednocześnie zgody na przetwarzanie danych, które już udzieliłeśzachowują swoją ważność.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przezCiebie z naszych usług, w tym zebranych na potrzeby realizacji złożonegoprzez Ciebie zamówieniaw naszym sklepie stacjonarnym Home Story, Racławicka 3, 42-217Częstochowa oraz sklepie internetowym home-story.pl oraz zapisywane wplikach cookies, które są instalowane w związku z korzystaniem ze stronyinternetowej Sklepu.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich jest: Anna Choli i Justyna Choli prowadzącadziałalność gospodarczą pod nazwą Home Story s.c. Anna Choli, JustynaCholi (adres prowadzenia działalności: Racławicka 3, 42-217 Częstochowa)wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP5732888789, REGON 368375290; adres poczty elektronicznej:biuro@home-story.pl numer, telefonu: (+48) 502 373 306 (opłata jak zapołączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jegodane kontaktowe: adres e-mail: justyna.choli@@home-story.pl; adrespocztowy: (adres prowadzenia działalności Administratora) Racławicka 3,42-217 Częstochowa z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, międzyinnymi aby: zarządzać zakupami dokonanymi przez Ciebie online whome-story.pl oraz prowadzić Twoje konto Klienta w home-story.pl,dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących siętam materiałów do Twoich zainteresowań, prowadzić akcje marketingoweproduktów własnych, organizować i przeprowadzać równego rodzajuKonkursy, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać naszeusługi i oferowane produkty i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadaćTwoim potrzebom.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotomprzetwarzającym je na nasze zlecenie, np. operatorom płatności, firmomkurierskim, Instytucjom kredytowym, podmiotom udostępniającym wsparciesystemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży,podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługicall center oraz obsługi mailingu, podmiotom wspierających promocjęofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podaneprzez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organomwładzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania,usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodęna przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać zinnych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO przetwarzamy Twojedane osobowe w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twojeżądanie lub wykonania umowy, której jesteś stroną, wypełnienia obowiązkuprawnego ciążącego na Nas;

2) na podstawie prawnie naszegouzasadnionego interesu. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] wcelu: marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanychna podstawie Twojego profilu, w celu dostosowania wyświetlanych nastronie internetowej Sklepu reklam, materiałów lub rekomendacji doTwoich preferencji i zainteresowań, dochodzenia lub zabezpieczeniaroszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług isprzętu;

3) na podstawie odrębnej udzielonej przez Ciebiezgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: marketingubezpośredniego naszych produktów lub usług, organizowania przez nasKonkursów, prowadzenia Twojego Konta Klienta w home-story.pl

Szczegółowe informacje na tematgromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w PolitycePrywatności dostępnej na https://www.home-story.pl/polityka-prywatnosci/