§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Niżej wypunktowana Polityka Rabatowafirmy Home Story S.C. stosuje się do zakupówdokonywanych w sklepie internetowym pod adresem

www.home-story.pl (zwanym dalej Home Story).

1.2. Zawiadamia się klientów, iż wyżej ustalona Polityka Rabatowa nie podlega negocjacji, a w trosce o równe traktowanie wszystkich naszych Klientów indywidualne zapytania o rabaty oraz jednorazowe kody rabatowe nie będą rozpatrywane.

1.3. Home Story zastrzega sobie możliwośćwłączenia lub wyłączenia niektórych produktów z ww. Polityki Rabatowejczasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

1.4.Pragniemy także nadmienić, iż wszystkieobowiązujące ceny w sklepie stacjonarnym jak i internetowym objęte sąmożliwie niską marżą podyktowaną – obowiązującymi także w sklepiestacjonarnym – „cenami internetowymi”.

§ II. FORMY RABATÓW.

2.1. Home Story oferuje kilka formgratyfikacji rabatowej. Większość z nich naliczana jest automatycznie,niektóre po wpisaniu kodów podczas finalizacji koszyka.

2.2. W przypadku awarii systemu lub windywidualnych przypadkach rabat może zostać udzielony i dopisany dowartości koszyka z panelu administratora, tudzież odjęty przy płatnościza zamówienie, tylko i wyłącznie po wcześniejszych ustaleniachtelefonicznych lub korespondencji elektronicznej.

2.3. Darmowa wysyłka– jest jedną z form rabatu, która udzielana jest automatycznie.

2.3.1.      Wysokość rabatu w postacidarmowej wysyłki naliczana jest automatycznie przy zakupie artykułówdekoracyjnych na kwotę powyżej 1 500zł.

2.3.2.      Wysokość rabatu w postacidarmowej wysyłki naliczana jest automatycznie przy zakupie wybranegooświetlenia na kwotę powyżej 2 500zł.

2.3.3.      Darmową wysyłką, całościowo lubczęściowo, mogą być też objęte zamówienia złożone i opłacone podczasakcji promocyjnych np. Weekend darmowej wysyłki.

2.3.4.      W przypadku nie dopełnieniaprzez Klientów warunków skorzystania z „Darmowej wysyłki” jak np. brakfinalizacji płatności w określonym terminie, ww. forma gratyfikacji możezostać cofnięta a Klient może zostać obciążony kosztami przesyłki –kuriera.

2.4.      Kod rabatowy–jednorazowy kod rabatowy uprawnia do zniżki naliczanej kwotowo lubprocentowo od wartości koszyka. Należy go wpisać ręcznie przyfinalizacji koszyka.

2.4.1.      Jednorazowy kod rabatowy możnauzyskać np. przy zapisie do Newslettera, podczas akcji promocyjnej,konkursie ogłaszanym na Facebooku i Instagramie lub specjalnym bonie.Każdy kod generowany jest unikatowo.

2.4.2.      Home Story zastrzega sobieprawo do wygenerowania kodów wielokrotnego użytku, których ważność możeobowiązywać w określonym terminie, obejmować określone produkty, lubzależeć od spełnienia określonych warunków jak np. minimalna kwotazakupów.

2.4.3.      Kodów rabatowych nie można ze sobą łączyć, ani realizować w sklepie stacjonarnym.

2.5.      Promocja– formatymczasowej stałej obniżki cen niektórych produktów. Może być nakładanaprocentowo lub kwotowo na pewną grupę produktów np. zebranych w formiekampanii/sezonowej wyprzedaży.

2.5.1.      Promocje tymczasowe obejmującegrupę produktów najczęściej są ogłaszane w formie graficznej typu„baner” na stronie głównej, a także profilu na Facebooku i Instagramie.

2.5.2.      Promocją mogą być objęte takżeprodukty z defektami, drugiego gatunku, pochodzące z ekspozycji orazkońcówki kolekcji. Znajdują się one w zakładce „OUTLET” a przyczyna ichprzeceny jest podana w „Opisie”, „Danych technicznych” lub jako zakładka„Informacje dodatkowe”.

2.5.3.      Klienci, którzy dokonali zakupuprzed ogłoszeniem Promocji nie mogą się ubiegać o zwrot różnicy. HomeStory zastrzega, iż ogłoszenie Promocji / Wyprzedaży nie musi zostaćpodane do wiadomości Klientów z czasowym wyprzedzeniem.

2.5.4.      Promocje nie łączą się.

2.5.5.      Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.

§ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

3.1.W przypadku mebli, oświetlenia oraz artykułów dekoracyjnych „Na Zamówienie” rabaty nie będą naliczane oraz uwzględniane.

3.2. Ze względu na specyfikację dokonywaniasamej transakcji oraz prawa do jej odstąpienia, obowiązuje odrębna Polityka Rabatowa dla sklepu stacjonarnego jak i internetowego.